Voorwaarden fust actie

Algemeen 

  1. Actie loopt van 17-06-2020 t/m 30-06-2020. 
  2. Fust wordt geleverd van 01-07-2020 t/m 31-07-2020. 
  3. Eén deelname per geldig serienummerHet opgegeven serienummer wordt geverifieerd met onze gegevens. Mocht het serienummer niet overeenkomen dan komt u niet in aanmerking voor het fust. 
  4. BLADE behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. 
  5. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt BLADE zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het leveren van een fust over te gaan en/of het recht op een fust te laten vervallen. 
  6. BLADE behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden ten alle tijden te wijzigen 
  7. Vragen en klachten kunnen kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar service@blade.nl. 

 

Privacy 

  1. Uiteraard is BLADE zeer zorgvuldig met de gegevens die aan haar worden verstrekt in verband met de actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. 
  2. De gegevens kunnen worden gebruikt om de acties uit te voerende respons op acties te meten, voor doelgroep analyses en om contact op te nemen voor commerciële doeleinden m.b.t. BLADE. Hiervoor afmelden kan te allen tijde, zie meer informatie in het privacy beleid van BLADE op https://www.blade.nl/policies/privacy-policy. 

 

Slotbepalingen 

  1. BLADE is een geregistreerde handelsnaam van Heineken Nederland B.V.